Diller

Zorunlu Hazırlık Programından Muaf Olmak İsteyen Öğrenciler!!!

-Son üç yıl içinde bir Yükseköğretim Kurumunda yabancı dil hazırlık programı okuyup başarılı olduğunu;

-En az son üç yıl, öğretim dili olarak belirlenen dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp eğitimini tamamladığını;

-Son üç yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarından en az 70 puan aldığını;

gösterir belgelerden birini, 04 Eylül 2017 (Pazartesi) gününe kadar, Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz etmeleri gerekmektedir. Hazırlık sınıfından muaf olup olmadıkları 5 Eylül Salı günü web sitesinden duyurulacaktır. 

Türkçe