YDMS'ye Kimler Girebilir

SINAVA KİMLER GİREBİLİR

MUAFİYET SINAVI'na, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına tabi olmayan;

1) Birinci Sınıf ve/veya İkinci Sınıf İngilizce Dersleri'nden muaf olmak isteyen yeni kaydolmuş öğrenciler girebileceği gibi,

2) Birinci Sınıf İngilizce Dersleri'ni alıp da İkinci Sınıf İngilizce Dersleri'nden muaf olmak için yeterli olduğunu düşünen öğrenciler de girebilir.

Özetle; İngilizce Muafiyet Sınavına;  Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak için yeterli olduğuna inanan Fırat Üniversitesindeki ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA TABİ OLMAYAN TÜM BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNDEN

(i) ilgili ders(ler)i daha önce hiç almamış olanlar girebilir.

ÖNEMLİ UYARI:

»       İngilizce Muafiyet Sınavı sonuçları İLERİ İNGİLİZCE derslerinden muaf tutulmak için kullanılamaz; dolayısıyla İleri İngilizce derslerini alan öğrencilerden Muafiyet Sınavı’na girenlerin sınavları/sınav sonuçları geçersizdir.

»       ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA TABİ ÖĞRENCİLER MUAFİYET SINAVINA GİREMEZLER! Bu öğrenciler YETERLİK SINAVLARI’na (YDYS) gireceklerdir.


SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1) Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav yerlerinde bulunmaları zorunludur.

2) Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlik kartı / belgesi (kayıt esnasında verilen) ve geçerli bir vatandaşlık belgesi (nüfus cüzdanı / ehliyet / pasaport) bulundurmaları zorunludur.

3) Öğrencilerin sınav salonuna aşağıdaki araç-gereçlerle girmeleri yasaktır:

- herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, elektronik çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, veri depolama ve aktarımda kullanılacak her türlü cihaz),

- kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her türlü basılı yayın.

4) Sınav için her yıl yapılan duyuruda belirtilen süreye göre; geç gelen adaylar sınava kabul edilmeyecektir ve sınavın sonlanmasına doğru belirtilen sürede sınav yeri terk edilemeyecektir. Ayrıca bu süreler dışında sınıftan çıkan adayların tekrar sınıfa girmelerine izin verilmeyecektir.

5) Adaylar sınav süresince gözetmenlerin talimatlarına uymak zorundadır.

6) Yukarıdaki kurallardan herhangi birine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınavı geçersiz kabul edilecektir.

Türkçe