Hazırlık Programı Devam Zorunluluğu

  • Hazırlık programındaki öğrenciler, her bir modül için derslerin %80'ine devam etmek zorundadır.
  • Her bir modül için devam şartını yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır, bir üst modüle geçemez ve aynı modülü tekrar eder.
  • Her bir modülde belgeye dayalı mazaretleri yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Küçük sınavlar mazeret sınavı kapsamında değildir (Vize,final ve konuşma sınavı için mazeret kabul edilir). Mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitimini takiben yedi gün içerisinde yüksekokul müdürlüğüne verilir.
Türkçe