Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü

Bölüm Başkanlığı Akademik Kurulu (BBAK)’nin alt birimi olarak görev yapan bu koordinatörlük yüksekokul bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarından isteğe bağlı ve de dönüşümlü bir şekilde seçilir. Müfredat ve akademik takvim dâhilinde, öğrencilerin sene boyunca aldıkları derslere istinaden bu derslerin ölçümünü, değerlendirmesini yapmakla mükelleftir ve bu maksat içerisinde sınav konularının belirlenmesi, sınavların hazırlanması ve bu sınavların şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine yönelik materyal ve olanakların sağlanmasından sorumludur.

Türkçe