Ortak Ders Koordinatörlüğü

T.C. Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen İngilizce Ortak Dersleri veren/yürüten öğretim eleman(lar)ınca, ortak dersler ile ilgili işlemlerin/faaliyetlerin yürütülmesi/organize edilmesinden sorumlu Modern Diller Bölüm Başkanlığı’nın alt birimi olarak görev yapan bir koordinatörlüktür.

»      İngilizce Ortak Dersler için ara sınav sayısı, ödev verilip verilmemesi, ödev sayısı, ödevlerin değerlendirilmesi ve sınavlara katkısının belirlenmesi vb. konularda Ders Koordinatörü (DK) başkanlığında ilgili ortak dersi veren Bölüm Öğretim Üyeleri/Elemanları olarak yetkilidir.

»      İngilizce Ortak derslerin sınavları için sınav soruları, Ders Koordinatörü (DK) başkanlığında ilgili ortak dersi veren Bölüm Öğretim Üyeleri/Elemanları tarafından sağlanan soru bankasından seçilmektedir.

»      Sınav evraklarının çoğaltılması ve sınav sorumlularına ulaştırılmasını sağlar.

»      Ders Koordinatörü (DK) başkanlığında ilgili ortak dersi veren Bölüm Öğretim Üyeleri/Elemanları tarafından ve mümkün olduğunca üyelerin eşit oranda katkılarıyla tüm sınav sorularının hazırlanması, cevap anahtarlarının oluşturulması, sınavların uygulanması, değerlendirme yönteminin belirlenmesi, sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, not listelerinin oluşturulması ve ilan edilmesini koordine etmektedir.

»      İlgili ortak dersi veren Bölüm Öğretim Üyeleri/Elemanları tarafından Ortak Ders Koordinatörü (DK) denetiminde sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonuna (OBS) işlenmesinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmektedir.

»      Ortak derslerdeki başarı durumunun, ilgili dersin tüm şubeleri dikkate alınarak bağıl sisteme göre ortak belirlenmesini sağlar.

»      Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri çerçevesinde Ortak Ders Koordinatörü (DK) başkanlığında Ders Komisyonu (DKOM) tarafından değerlendirilmektedir.

Türkçe