Temel İngilizce Bölümü Akademik Kurulu

Bölüm Başkanlığı Akademik Kurulu (BBAK); YDYO bünyesindeki her bir bölüm için, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşur. Kurul başkanı yüksekokul müdürüdür. Kurul, hazırlık sınıfındaki eğitim programlarının hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili kararlar alır ve alt birimleri olan koordinatörlüklerin denetimini sağlar ve işleyiş şemasıyla ilgili süreçleri takip eder. Bu kararlar Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur.

Türkçe