Diller

Ortak Ders Koordinatörü

 

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

Cengiz ORMAN

GÖREVİ

Ortak Ders Koordinatörü

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen İngilizce ortak dersleri yürüten öğretim elemanlarınca, ortak dersler ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ve organize edilmesini koordine etmek.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–       İngilizce ortak dersler için ara sınav sayısı, ödev verilip verilmemesi, ödev sayısı, ödevlerin değerlendirilmesi ve sınavlara katkısının belirlenmesi vb. konularda ders koordinatörü başkanlığında ilgili ortak dersi veren bölüm öğretim elemanları olarak yetkili olmak.

–       İngilizce ortak derslerin sınavları için sınav sorularını, ilgili ortak dersi veren bölüm öğretim elemanları tarafından sağlanan soru bankasından seçmek.

–       Sınav evraklarının çoğaltılması ve sınav sorumlularına ulaştırılmasını sağlamak.

–       Ders koordinatörü başkanlığında, ilgili ortak dersi veren bölüm öğretim elemanları tarafından ve mümkün olduğunca üyelerin eşit oranda katkılarıyla tüm sınav sorularının hazırlanması, cevap anahtarlarının oluşturulması, sınavların uygulanması, değerlendirme yönteminin belirlenmesi, sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, not listelerinin oluşturulması ve ilan edilmesini koordine etmek.

–       Sınav sonuçlarının ilgili ortak dersi veren bölüm öğretim elemanları tarafından öğrenci otomasyonuna işlenmesinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

–       Ortak derslerdeki başarı durumunun, ilgili dersin tüm şubeleri dikkate alınarak bağıl sisteme göre belirlenmesinden sorumlu olmak.

–       Sınav sonuçlarına yapılan itirazları, “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri çerçevesinde başkanlığını yaptığı Ortak Ders Komisyonu olarak değerlendirmek.

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe