Yüksekokul Hakkında

Yüksekokulumuz 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 4.4.2011 tarih ve 1595 karar sayısıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılında fiilen faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuz, kurulduğu günden beri üstlendiği misyon ve ilkelerine uygun olarak, ilgili mevzuatlarda belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde hizmet vermektedir. Şu anda;

Zorunlu bölümler olarak:

Teknoloji Fakültesi > Yazılım Mühendisliği Ortak Lisans Programı ( UOLP) (%100)

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi > İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100)

Mühendislik Fakültesi > Makine Mühendisliği (%30)

öğrencilerine hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi sağlamaktadır. Bunlara ilaveten Yüksekokulumuz üniversiteye yeni başlayan bütün bölüm öğrencilerine lisans eğitimlerine başlamadan evvel isteğe bağlı ( gönüllü) olarak yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana geçen nispeten kısa sürede, Yüksekokulumuz gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada gerekse uygun fiziksel koşulların oluşturulmasında büyük ölçüde ilerleme kaydetmiştir. 2013 yılı Kasım ayı itibariyle,

•    Farklı kapasitelerde büyük bir kısmı multimedya destekli toplam 33 derslik,

•    5 adet Anfi,

•    Toplantı ve etkinliklerle aktif olarak kullanılan 1 konferans salonu ve

•    Dil öğretimini teknoloji ile birleştirdiğimiz 2 dil laboratuvarı

ile Yabancı Diller Yüksekokulu binası hizmete açılmıştır. Şu anda 51 İngilizce okutmanı, yabancı uyruklu İngilizce okutmanları (Fulbright Değişim Programı vb. kapsamlarda), 2 Almanca okutmanı, 3 Arapça okutmanı ve 1 Fransızca okutmanı okulumuz bünyesinde istihdam edilmektedir.

Önceliğimiz mevcut ders saatlerini artırmak; öğrencilerin daha iyi koşullarda dil eğitimi almalarını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik teçhizatı sağlamak, eksiği olan dersliklerimizin eksiklerini tamamlamaktır. Çağın yaklaşımlarına paralel olarak öğrenci-merkezli eğitimin verildiği, dilin iletişimsel ve işlevsel boyutlarının vurgulandığı bir ortam sağlamak ve bunun gerçekleştirilebilmesi için personelimize meslek-içi eğitimler yoluyla gerekli akademik desteği sağlamak yer almaktadır.   

Türkçe