Diller

Kurslar Koordinatörü

 

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

Öğr.Gör.Arzu BİLHAN

GÖREVİ

Kurslar Koordinatörü

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen tüm dil kurslarını koordine etmek.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–       İhtiyaç duyulan ve verilmesi planlanan kursu tespit etmek.

–       Kurs içeriğini düzenlemek ve kontenjanı belirlemek.

–       Kursun verilmesinde görev alacak öğretim elemanlarını koordine etmek.

–       Kurslarla ilgili ilan metinlerini Yüksekokul Müdürlüğü Özel Kalemine iletmek ve yayınlanmasını sağlamak.

 

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe