YDMS Başvuru / Sınav Hakkında

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI (YDMS)

(İngilizce Hazırlık Programı Olmayan Bölümler İçin)

SINAV GİRİŞ BAŞVURUSU

(Link Sadece Sınav Dönemi Aktif Olacaktır)

GENEL BİLGİ

-- Muafiyet sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 70-84 arası not alanlar birinci sınıf, 85 ve üstünde not alanlar birinci ve ikinci sınıf zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olurlarMuafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi dikkate alınarak Muafiyet Sınavı’ndan alınan not, ilgili derslerin başarı notu olarak öğrenci Transkriptlerine (Not Döküm Belgesine) işlenir ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

»       Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Muafiyet Sınavı ve Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf tutulur:

a)    En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b)     ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alan öğrenciler (ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden alınmış, bahsi geçen puana denk gelen notlar da kabul edilir. YDS ve dengi sınavlardan alınan notlar son 3 yıl içinde alınmış olmalıdır).

»       Muaf olabilmek için gerekli belgeler, akademik takvimde belirtilen İngilizce Muafiyet Sınavı tarihinden önce YDYO’nun ilgili birimine teslim edilmelidir.

-- Gerekli başarıyı gösterip İngilizce Ders(ler)inden muaf olan öğrenciler Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği DERS YÜKÜ başlıklı bölümde verilen şartları taşımak kaydıyla Akademik Takvim’de belirtilen ‘Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih’e kadar muaf oldukları ders(ler) yerine üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden başka ders(ler)e kaydolabilirler.

-- Muafiyet sınavı, YDYO tarafından üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı olmayan bölüm öğrencileri için her akademik yılın başında yapılır.

-- Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda YDYO Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca sınav açılabilir.

-- Muafiyet sınavının amacı; belirli düzeyde yabancı dil altyapısına sahip olan öğrencilerin, eğitimleri boyunca almak zorunda oldukları temel yabancı dil derslerinden muaf olabilmelerini sağlamaktır.

Yürürlükteki Yönergeye Göre Muafiyet İşlemlerinde Kullanılan Başarı Notu Katalog Değerleri

HAM BAŞARI NOTU

BAŞARI NOTU

KAT SAYI

90 – 100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

75-84

BB

3.00

70-74

CB

2.50

 

Türkçe