Dersler

ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİ

Fırat Üniversitesi’ndeki tüm bölümlerde 2 saat, 3 saat veya 4 saat olarak iki dönem veya dört dönem okutulan Zorunlu İngilizce derslerini ifade eder. Bu dersleri Zorunlu İngilizce Hazırlık okumayan öğrenciler alırlar.

Tüm bölüm müfredatlarında okutulan Zorunlu İngilizce derslerini alıp başarılı olmanın ardından bu öğrenciler ayrıca -varsa- kendi bölümlerinde sadece Zorunlu İngilizce Hazırlık okumuş öğrenciler için verilen Zorunlu İleri İngilizce derslerini alamazlar.

DERSLERİN AMACI

•  Öğrencilere akademik çalışmalarında ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerisini kazandırmak amacıyla eğitim vermek.

•  Ders içeriğinde verilen konuları dildeki dört beceride (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilmeyi öğretmek.

•  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

No

Öğrenme Çıktısı

1

İngilizce`nin basit cümle kuruluşlarını kavrar.

2

Cümlenin öğelerini doğru bir şekilde kullanır.

3

İngilizce`yi günlük bir iletişim aracı olarak kullanmaya başlar.

4

İletişimde temel dil bilgisi yapılarını kullanır.

5

Farklı konularda konuşurken/yazarken uygun kelimeleri kullanır.

6

Günlük yaşamda kullanılan konuşma dilini tanır.

7

Sözlü yönergeleri saptayarak tepki verir.

8

Gerekli söylem belirteçlerini, bağlaçları ve geçiş sözcüklerini kullanır.

9

İngilizce ile internet üzerinden araştırma yapar.

10

Başlangıç/orta seviyedeki metinleri okuyup anlar.

11

Basit cümle kuruluşları ile oluşturulmuş bir metin ile ilgili soruları cevaplar.

12

Ders içeriğinde verilen konuları dildeki dört beceride (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilmeyi öğrenir.

 

DERSİN ADI

T+U+K

AKTS

YDİ101 İNGİLİZCE-I

4+0+4

4

YDİ102 İNGİLİZCE-II

4+0+4

4

 

DERSİN ADI

T+U+K

AKTS

YDİ10X İNGİLİZCE-I

3+0+3

3

YDİ10X İNGİLİZCE-II

3+0+3

3

 

DERSİN ADI

T+U+K

AKTS

YDİ107 İNGİLİZCE-I

2+0+2

2

YDİ108 İNGİLİZCE-II

2+0+2

2

YDİ207 İNGİLİZCE-III

2+0+2

2

YDİ208 İNGİLİZCE-IV

2+0+2

2

 


 

İLERİ İNGİLİZCE DERSLERİ

YDİ109 İleri İngilizce-I ve YDİ110 İleri İngilizce-II derslerini üniversitemiz öğrencilerinden sadece İngilizce Hazırlık Programı'nı başarıyla tamamlamış veya İngiliz Hazırlık Programı’ndan muaf olmuş olanlar alırlar.

Bu öğrenciler ayrıca -varsa- müfredatlarında sadece Zorunlu İngilizce Hazırlık okumamış öğrenciler için verilen Zorunlu İngilizce derslerini alamazlar.

DERSLERİN AMACI

•  Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri entegrasyonunda işlenen okuma parçaları yardımıyla alıcı dilden yabancı dilin kullanımına, üretkenliğe geçerek genel dil yeterliliğini arttırmak.

•  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek.

•  Öğrencilere akademik çalışmalarında ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil becerisini kazandırmak amacıyla eğitim vermek.

•  Ders içeriğinde verilen konuları dildeki dört beceride (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilmeyi öğretmek.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

No

Öğrenme Çıktısı

1

Akademik ve akademik olmayan ortamlara, akıcı ve doğru bir dil kullanarak kendinden emin ve etkili bir şekilde katılabilecektir.

2

Akademik ve akademik olmayan ortamlarda iletişim kurarken farklı kelimeler kullanabilecektir.

3

Akademik ve akademik olmayan, ilgi çekici ve bilgilendirici işitsel/görsel kayıtları değerlendirebilecektir.

4

Akademik ve akademik olmayan metinleri çözümleyebilmek için gerekli olan etkili okuma stratejilerini uygulayabilecektir.

5

Sosyal ve akademik ortamlarda düşüncelerini ve fikirlerini etkili ve doğru bir biçimde yazabilecektir.

6

Yazılı dilde çeşitli kelimeler kullanabilecektir.

7

Ders içeriğinde verilen konuları dildeki dört beceride (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanabilmeyi öğrenirler.

 

(Sadece İngilizce Hazırlık Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler için)

DERSİN ADI

T+U+K

AKTS

YDİ109 İLERİ İNGİLİZCE-I

2+0+2

2

YDİ110 İLERİ İNGİLİZCE-II

2+0+2

2

 

Türkçe