Modern Diller Bölümü Hakkında

Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, YÖK Yürütme Kurulu’nun 25.12.2012 tarih ve 33-484 Sayılı Kararı ile açılmıştır.

Bölümün yönetim kadrosu, bölüm başkanı ve okutmanlardan oluşmaktadır.

Bölümdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, ‘Fırat Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ile bu yönetmeliğe ait ‘Senato Esasları’, ‘Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ ve diğer ilgili Fırat Üniversitesi yönetmelik/yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bu bölüm, Fırat Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe ve/veya İngilizce olan fakülte, yüksekokul, devlet konservatuarı ve meslek yüksekokullarının ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek amacıyla temel seviyeden başlayarak orta seviye üzerinde bir düzeyi hedefleyen “İngilizce” ve Zorunlu İngilizce Hazırlık okumuş öğrenciler için ise “İleri İngilizce” derslerini yürütmektedir. 

Bu program kapsamında açılan derslerin amacı, öğrencilerin dil öğrenim süreçlerini ihtiyaçlarına göre programlanmış derslerle desteklemektir. Bu programda öğrencilere dil becerilerine odaklanıp bu becerileri geliştirmeyi, bir dilin özel bir mesleki alandaki kullanımını öğretmeyi, bir dilde çeviri yapmayı veya bir dilin kültürünü öğretmeyi hedefleyen dersler verilir. Verilen derslerle farklı gereksinimleri olan öğrenci gruplarının dil becerilerinin geliştirilmesinin yanısıra, öğrenen merkezli öğrenme ortamları yaratmak, öğrencilere üst seviyede düşünme becerileri kazandırmak, kültürel farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak, ayrıca öğrencilere yaşam boyu dil öğrenmeyi sürdürebilmede ihtiyaç duyacakları dil öğrenme teknik ve yaklaşımlarının yanında özgüvenlerini kazandırabilmek de hedeflenmektedir.

Türkçe