Sıkça Sorulan Sorular

1)  Neden İngilizce öğrenmeliyim?

Bugün İngilizce toplam 73 ülkede resmi dil olarak kullanılması bir yana, 2 milyara yakın bir kitle tarafından da ortak lisan olarak konuşulan bir dildir. Günümüz küreselleşen dünyasının ve içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerisinde kalmamak adına tüm dünyanın kullandığı ortak dil olarak İngilizce'yi öğrenmek yalnızca atasözümüzün vurguladığı bir önem olmaktan çıkmış, bir zaruriyet halini almıştır. Bugün gündelik hayatımızda karşılaştığımız marka isimlerinden kullandığımız telefonlara kadar heryerde İngilizce ile karşılaşmak mümkündür. İngilizce'nin her alanda önemini vurgulamak adına şu başlıklara dikkat edilmelidir:

· Dünya üzerindeki kariyer yapanların üçte ikisi İngilizce okur-konuşur-yazar.

· Dünyadaki mektupların % 75'i İngilizce yazılır.

· Elektronik olarak depolanan bilginin % 80'i İngilizce'dir.

·  40 milyon internet kullanıcısının çoğu İngilizce'ye ihtiyaç duyar.

·  Dünyada kabul gören bütün sanatsal yada kültürel çalışmalar İngilizce yapılır.

2)    Hazırlık eğitimi önemli midir?

Hazırlık eğitimi İngilizce'nin daha önce bahsedilen sebeplerden ötürü öğrenimini elzem hale getirmiştir. Yegane öğretim kurumları olarak dünyanın hemen hemen heryerindeki üniversitelerce kabul görerek müfredata alınmış bir ders olarak ingilizce bizim üniversitemizde de önem verilmiş bir dil dersidir. Öğrencilerimiz İngilizce'nin beraberinde ayrıca bölümlerindeki derslerden bazılarını İngilizce görmekte ve bu, hazırlık eğitimini gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin bölümlerinde bu derslerde zorlanmaması, bir dil öğrenerek vizyon edinmeleri adına Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimini kimi bölümler için zorunlu, geriye kalan tüm bölümler için ise isteğe bağlı olarak vermektedir.

3)    Her bölüm öğrencisi gönüllü olarak hazırlık eğitimi alabilir mi?

Her bölümden öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bölüm derslerine başlamadan önce hazırlık eğitimi alabilir. Gönüllü olmak isteyen öğrenciler Yüksekokulun devam ve not kurallarına uymak zorundadır. İsteğe bağlı eğitim almak isteyen öğrenciler Yüksekokul ile şahsen irtibata geçmelidir.

4)    Hangi bölümler zorunlu hazırlık eğitimi dahilindedir?

Teknoloji Fakültesi - Yazılım Mühendisliği Ortak Lisans Programı (UOLP) %100

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı %100

Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği %30

olmak üzere hazırlık eğitimini zorunlu almak durumunda olup Yüksekokul tarafından akademik yılbaşında yapılmak üzere belirlenen Yeterlik Sınavı'ndan 60 puan almaları durumunda bu eğitimden muaf olurlar.

5)      Hazırlıktan muaf olmak için diğer ingilizce sınavları veya kurs sertifikaları geçerli midir?

ÖSYM’nin yaptığı YDS sınavı ya da belirlediği muadillerinden 70 puan alanlar İngilizce Hazırlık'tan muaf sayılırlar.

6)    Muafiyet sınavları ne zaman yapılır?

Muafiyet sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yılda bir kez olmak üzere her akademik yılın başında Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/yüksekokul ve meslek yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilere yapılır. Gerekli görülmesi durumunda YDYO Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan talep doğrultusunda üniversite senato kararı ile ayrıca sınav açılabilir.

7)    Hazırlık eğitiminde devamsızlık limiti ne kadardır?

»      Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir ve YDYO tarafından yürütülür.

»      Hazırlık programında okuyan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. 

»      Hazırlık sınıflarında %20 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğü'nce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

8)    Hazırlıkta devamsızlıktan kalırsam ne olur?

Zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrenciler devamsızlıktan kalmaları durumunda yılsonu yeterlik sınavına giremez ve bir sonraki yıl, yıl tekrarı yapmak zorunda kalırlar.

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde öğrencilerin devamsızlıktan kalması durumunda yine yeterlik sınavına giremezler ve bir sonraki yıl, hazırlıkta yıl tekrarı yapmadan bölümlerine geçerler.

9)    Ders saatleri dışında sınıfları sosyal ve ders çalışma amacıyla kullanabilir miyiz?

Sınıfların görevlilerce belirli bir prosedür kapsamında temizlenmesi ve sınıf içerisindeki ekipmanların güvende tutulmasını sağlamak gibi sebeplerden ötürü alternatif ders çalışma ortamlarını, kütüphane gibi birimleri kullanmanız önerilmektedir.

10)  Derse geç kalırsam sınıfa girebilir miyim?

Dersi işleyen öğretim elemanının izni ve insiyatifi dahilinde girebilirsiniz. Ders akışı ve sınıf motivasyonu vb. faktörler göz önününde bulundurularak ders hocasının sınıfa kabul etmeme hakkı vardır.

Türkçe