Temel İngilizce Bölümü

Yüksekokul bünyesindeki iki bölümden biri olan Temel İngilizce Bölümü, Fırat Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanmış öğrencilere, kendi bölümlerinde ders almadan önce bir akademik yıl, iki dönem boyunca İngilizce eğitimi vermektedir. Bu eğitimin amacı bölümlerinde alan dersi olarak gördükleri bazı İngilizce derslere ve akademik hayatları sırasında ve sonrasında öğrencilerin donanımlı bir şekilde hayata hazırlanmasıdır.

Türkçe