Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON

   Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve seviye tespit sınavında yabancı dil sorunu olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla yurt dışına göndereceği öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tamamlamaları konusunda destekleyici çalışmalar yapmak da yüksekokulumuzun üstlendiği önemli bir misyondur.

VİZYON

   Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir. Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmek ve zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Böylece ulusal ve uluslararası arenada Fırat Üniversitesi'nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir.

 

 

Türkçe