Hazırlık Programı Ders İçerikleri

Dinleme ve Konuşma Dersi

Bu ders sayesinde öğrenciler kendilerini, duygu ve düşüncelerini, karşılarındaki kişiye gönderecekleri mesajları rahat ve akıcı bir biçimde iletme becerisi kazanacaklardır. Bu derste çok çeşitli, ilgi çekici konu başlıkları, güncel tartışma konuları ve ilgili alıştırmalar sınıf ortamına taşınır. Öğrenciler dönem sonunda ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri bir konu seçip, o konuda sınıf önünde bir sunum yaparlar. Bu sunum, sınıf içi başarı notuna etki eder.

Yazma Dersi

Yazma dersi öğrencilerin duygu ve düşüncelerini planlı bir biçimde, standart kompozisyon düzeninde, dilbilgisi kurallarına uygun ve doğru noktalama işaretlerini kullanarak yazıya geçirmelerini rehberlik eden bir derstir. Bu derste tümevarım yöntemiyle öğrenciler, cümleden paragrafa, paragraftan kompozisyona geçişi uygun örnekler yardımıyla göreceklerdir. Akademik anlamda öğrencilerin karşısına sıkça çıkabilecek değişik kompozisyon çeşitleri tanıtılır ve yazma düzenleri açıklanır. Kompozisyon yazmanın temel ilkelerinin yanı sıra noktalama işaretleri, cümle bağlaçları, sayfa düzeni gibi konular da yararlı alıştırmalarla ele alınır.

Türkçe