Genel Bilgi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2011 yılında kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu şu anda Hazırlık Eğitimi'nin verildiği Temel İngilizce Bölümü ve üniversite çapında 1. ve 2. sınıflarda yürütülen yabancı dil derslerinin verildiği Modern Diller Bölümleri'nden oluşmaktadır.

Hazırlık programı, 2013-2014 akademik yılında taşınılan modern binasında multimedya sınıflarında bilgisayar destekli ortamda yürütülmektedir. Programın amacı öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretimin öngördüğü yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliğini kazandırmaktır.

Her geçen sene akademik altyapısını geliştirme yönünde etkin adımlar atan Yüksekokulumuz, en kısa zamanda yabancı dil eğitimi alanında üstün konuma geçmeyi hedeflemektedir.

MODÜLER SİSTEM

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren hazırlık eğitimde modüler sisteme geçilmiştir. Yabancı dil hazırlık programı akademik yılı dört modülden oluşur. Her bir modül 26 saatlik ders programından oluşmaktadır. Başlangıçta seviye sınavı yapılmaksızın yeterlik sınavında başarılı olamayan bütün öğrenciler birinci modülden (A2 Elementary seviyesi) İngilizce hazırlık derslerine başlarlar. Öğrenciler bir üst modüle geçebilmek için o modül içinde en az 60 puan toplamak zorundadırlar. Her bir modülün yılsonu başarı puanına etkisi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Modül içi başarı puanının hesaplanması, yüzdelik dilimler ve modülü geçme şartları için sınavlar ve yüzdelikler kısmını okuyabilirsiniz. Yıl sonunda başarılı sayılabilmek için modül yüzdeliklerine bağlı toplanan puanların %40'ı ile yıl sonunda yapılacak olan yeterlik sınavının %60'ı alınır.

%40
Modül I %25
Modül II %25
Modül III %25
Modül IV %25

+

%60

Yıl sonu yeterlik sınavı (%75 Yazılı + %25 Sözlü )  

   

 

Türkçe