Akademik Personel

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - AKADEMİK KADRO

   İletişim Bilgileri  

Okt. Abdullah KAYA

İngilizce
   Okt. Arzu BİLHAN
E-posta :  abilhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5677
İngilizce
Okt. Ayşe ZELYÜT İngilizce

 

Okt. Ayşe Ebru AYDIN
E-posta : aeozgevrek@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5673
İngilizce

 

Okt. Abdullah Gökhan TUĞAN
E-posta : agtugan@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5675
İngilizce

 

Okt. Banu ALDIM
E-posta :  baldim@firat.edu.tr

İngilizce

  Okt. Berk İLHAN
E-posta : bilhan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5674
İngilizce
   Okt. Bilge Merve ŞENER
E-posta : bmsener@firat.edu.tr 
Tel : 424-2370000-5681
İngilizce
   Okt. Cem GÜRBÜZ
E-posta : cgurbuz@firat.edu.tr 
Tel : 424-2370000-5697
İngilizce
 

    

Okt. Çerkez TOPLUK
E-posta :  ctopluk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000
İngilizce
 

 

Okt. Didar SARIEYYÜPOĞLU
E-posta : dsarieyyupoglu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5681

İngilizce

 Okt. Eda TAYŞI
E-posta : esoylemez@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5682
İngilizce
 
      Okt. Hikmet BİLALOĞLU
E-posta :  hertem@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-5668
İngilizce
 
   Okt. Hurşit KORKMAZ
E-posta : hursitkorkmaz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5678
İngilizce
    Okt. Işıl GÜLTER
E-posta : igulter@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5668
İngilizce
  
Okt. Mustafa Çağrı GÜNDAY
E-posta :  mcgunday@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5656
İngilizce
 
   Okt. Muhyettin ACAR
E-posta : macar@firat.edu.tr 
Tel : 424-2370000-5665
İngilizce
 
         Okt. Öznur YILDIRIM
E-posta : oyildirim@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5685
İngilizce
   Okt. Selim YAVUZ
E-posta : selimyavuz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5672
İngilizce
 
   Okt. Sibel TOSUN
E-posta : stosun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5692
İngilizce
   Okt. Süheyla DEMİRKOL ORAK
E-posta : sdemirkol@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5677
İngilizce
   Okt. Şenol ÇAKMAK
E-posta : sencak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5678
İngilizce
   Okt. Zehra SAVRAN
E-posta : zsavran@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5685
İngilizce
 

 

Türkçe