İdari Personel

İdari Personel

 
  

 Nurten TUNCEL

E-posta : ntuncel@firat.edu.tr
Tel : +90 424-2370000-5653
Yüksekokul Sekreteri 
 

 Yasemin BOZKURT

E-posta : ybozkurt@firat.edu.tr
Tel : +90 424-2370000-5652
Özel Kalem
 

 Serdal DOĞAN

E-posta : serdaldogan@firat.edu.tr
Tel : +90 424-2370000-5661

Satın Alma /

İç Hizmetler

 

 Ali KOÇ

E-posta : alikoc@firat.edu.tr
Tel : +90 424-2370000-5660

Mali İşler (Muhasebe ve Tahakkuk) /

Döner Sermaye 

 

 Nihan TAŞCI

E-posta : nkarakelle@firat.edu.tr
Tel : +90 424-2370000-5657
Personel İşleri / İdari İşler / Öğrenci İşleri
 

 

   
 

 

 

 
 

 

   
 

 

   

 

 

Türkçe