Languages

User menu

IMPORTANT CHANGE REGARDING PREP. STUDENTS OF EARLIER 2015-2016 ACADEMIC YEAR

2015/2016 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde Zorunlu Hazırlık Programında devam şartını yerine getirmiş ancak başarısız olmuş öğrencilere, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. bendi uyarınca iki sınav hakkı tanınmıştır.

Dolayısıyla ilgili öğrenciler için tanınmış sınav hakları 2016 Mayıs’taki YDYS ve 2016 Ekim’deki YDYS'lerden ibarettir.

Not: İngilizce Yeterlik sınavına azami iki defa girip (Ekim 2015 YDYS dahil) sınavlardan birinde başarılı olanların transkriptlerine başarı durumları işlenecektir.

Ancak geçemeyenler için transkriptte herhangi bir ibare belirtilmeyecek olup bu durum mezuniyet durumlarını etkilemeyecektir.