Languages

User menu

English Preparatory Programme Absentees

»      Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir ve YDYO tarafından yürütülür.

»      Hazırlık programında okuyan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.

»      Hazırlık sınıflarında %20 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğü'nce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

English