Languages

User menu

Coordinatorship of Courses

Yüksekokul bünyesinde üniversite içinden ve dışından gelen talepler doğrultusunda gerek akademisyenlerin gerek ise toplumun yabancı dil öğrenim gereksinimlerini karşılamak amacıyla dil kursları açmak için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamak ve sunmaktan sorumlu, Bölüm Başkanlığı Akademik Kurulu (BBAK)’nin alt birimi olarak görev yapan bir koordinatörlüktür. Bu kurslarda ders veren kişiler yüksekokulda tam zamanlı görev yapan öğretim elemanlarından gönüllülük esaslı olarak seçilir. Şimdiye dek açılmış kurslardan bazıları şunlardır:

•   YDS Kursu 

•   Erasmus Kursu

•   Genel İngilizce Kursu

•   Akademik Konuşma Kursu

•   Çocuklara Yönelik İngilizce Kursu

•   PTE ( Pearson Test of English) Kursu

English